Kontinent

Kontinent yamasa materik bul jer ju'zindegi birlesken u'lken jer maydanları. Materiklerdin' sanı ma'selesinde adamlar ele bir anıq sheshimge kelmegen. Bazı birewlerdin' pikiri boyınsha ha'zirgi waqıtta jeti materik bar.

Kоntınеntler mоdеlı

Okeaniya bul Avstraliya, Jan'a Zellandiya ha'm Tınısh okeanı atawların o'z ishine alatug'ın region. Geybir adamlardın' aytıwınsha Okeaniya materik emes[1], biraq a'dette materik sıpatında qaraladı. Basqa bir topar adamlardın'[2] isenimi boyınsha, ol materik ha'm Avstraliya bul materiktin' bir bo'legi.

Geybir adamlar Arqa Amerika ha'm Qubla Amarikalardı bir materik dep esaplaydı. Birewler Evropa ha'm Azianı Evraziya dep atalg'an materiktin' bo'limleri esaplaydı. Evrazia ha'm Afrika Evrafraziya materigin quraydı dep esaplawshılar ha'm tabıladı.

Britaniya adamları "kontinent" (yamasa "kontinentlik") haqqında so'yleskeninde ko'binese olar Evropanı na'zerde tutadı. Bul ma'ni aldıng'ıday ko'p qollanılmaydı, biraq elege shekem "kontinent azangı awqatı" (sırlı, djemli bulochkalar, pisirilgen "Inglis azang'ı awqatı") sıyaqlı ibaralarda ushırawı mu'mkin.

Qosımsha mag'lıwmatRedaktorlaw

ReferencesRedaktorlaw

  1. World fact book - Avstraliya
  2. Worldatlas.com - Avstraliya