DakkaBangladeshtin' Paytaxti.

Dhaka Bd.jpg

Xalqi sani— 6.970.105 (2011) adamdi quraydi. Klimati — Tropik