Parij (inglis Paris [paˈʁi]) Frantsiyanin' paytaxti. Ma'mleketdin' en' u'lken ekonomikaliq, siyasiy ha'm madeniy orayi. Du'nyadag'i eng iri ha' go'zal qalalardin' biri. Il-defrans tariyxiy wa'layatinin' bas qalasi. Sena da'ryası jag'asinda jaylasqan.

Parij

Xalqi sani — 2,2 mln. adam (2013).

Klimati : subtropik. Jilina 645 mm jawin jawadi.