Mac OS bul Apple Inc. kompaniyasının' (buring'ı Apple Computer, Inc.) o'zlerinin' Macintosh atlı kompyuter sistemaları ushın shıg'arılg'an grafikalıq paydalanıwshı interfeysine tiykarlang'an operatsion sistemalar seriyası.

Fayl:Mac os.png
Mac OS logo