Klimat bul belgili bir territoriyada uzaq waqıt dawamındag'ı ortasha hawa rayı. Klimat atmosferanın' boljawg'a bolatug'ın uzaq waqıtlıq jag'dayı. Og'an taw, da'rya, jer sharının' jaylasıwı, plato, sho'listanlıq, basım ha'm tag'ı basqa fizikalıq belgiler ta'sir ko'rsetedi.

Du'nyadаg'ı klimаt bo'leklеrı

Hawa rayı ha'm klimattın' tiykarg'ı elementleri: temperatura,hawa basımı, samal, jawın-shashın, ıg'allıq ha'm ku'n nurı. Bular adamlar hawa rayı ha'm klimat sharayatların su'wretlewine ja'rdem beredi.

Jaylasqan ornına qarap klimat qurg'aq, suwıq, tundra, tropikalıq, ekvatorlıq, Jer orta ten'izi klimatı, savanna dep atalıwı mu'mkin.

Subarktikalıq klimatRedaktorlaw

Subarktikalıq klimatqa iye regionlar uzaq, a'dette ju'da' suwıq qıs ha'm qisqa jıllı jazı menen xarakterlenedi.

Ortasha klimatRedaktorlaw

Ortasha klimat to'rt ma'wsimge iye. Ortasha klimatqa iye ma'mleketler: Tu'rkiya ha'm Evropa ma'mleketlerinin' ko'pshiligi.

Qurg'aq klimatRedaktorlaw

Qurg'aq klimat bul sho'listanlıqtag'ı sıyaqlı ıssı klimat. Ol jerde tek bir yamasa eki ma'wsim boladı, ma'selen, Saudi Arabiyası ha'm Afrika ma'mleketlerinin' ko'pshiligi.

Jer orta ten'izi klimatıRedaktorlaw

Jer orta ten'izi klimatında a'dette jaz ıssı ha'm qurg'aq, qıs suwıq ha'm ıg'al boladı.

SavannaRedaktorlaw

Savanna klimatı a'dette tropikalıq ıg'al ha'm qurg'aq boladı.