Úlgi:User kk

kk Қазақ тілі бұл қолданушының ана тілі боп саналады.
Documentation icon Shablon hújjeti[jaratıw]