Ámiwdárya

Amiwda'ryaWorta Aziya aymag'indagi en' u'zin da'rya. Grekler Oks dep atag'an. Jergilikli xalq arasinda da'rya Jayxun ati menen belgili. Da'rya uzinligi 2400 km, darya deltasi 534 739 km². A'miwda'rya ha'zirgi Ta'jikistannin' Pamir tawi eteklerindegi Panj ha'm Vaxsh da'ryalarinin' birlesiwinen baslanip O'zbekistan, Afganistan ha'm Tu'rkmenistan aymaqlarinan o'tedi ha'm Aral ten'izine quyiladi.

'Amiwda'rya