Zaqatala rayonı A'zerbayjannın' Arqa-batısında jaylasqan aymaq. Rayon orayı Zaqatala qalası.

A'zerbayjan kartaında Zaqatala rayonı