Voleybol (ingl. volleyball) Sportin' bir ko'rinisi bolip, ol toparlardan oynaladi. Sonda eki sanli topar maydanshada belesedi.

Woleýbol oýny