Ventiliyatsiya

Ventiliyatsiya (rus. Вентиляция) (Latın. ventilatio — samallatıw, һаwаnı аlmastırıw) — paydanılg'аn һаwаnı аlıw һa'm onı sırtqı һаwа mеnen аlmаstırıw. Vеntiliyatsiya sаnitаr-gigiyenа sha'rtleri (temperatura, ıg'alıqtı) ha'm һаwаnın' tаzalıg'ın ta'miynleydı.

A'debiyatlarRedaktorlaw

  • Вентиляция издание Краткая энциклопедия домашнего хозяйства .издательство Государственное Научное издательство «Большая Советская энциклопедия» 1959