Tasbaqalar — denesi arqa ha'm qarın ta'repinen su'wek ha'm mu'yizli bekkem kese sıyaqlı qalqan menen qaplang'an. Qalqanlar qabırg'alar, womırtqalar ha'm palwan su'yeklerı menen baylanısqan. Qa'wipli jag'day bolg'anda tasbaqalar basın, ayaqların ha'm quyrıg'ın qalqannın' ishine tartıp aladı. Tasbaqalaqdın' moynı uzın, bası ju'da' ha'reketshen' boladı.


A'debiyatlarӨңдеу

  • Zoologiya 7-kl
  • O'zbekistan milliy eniklopediyası, ma'mleketlik ilimiy baspası. Tashkent - 2013.