Sultan wa'yis tawi

Sultan wa'yis tawi - Jergilikli tilde Qarataw depte ataydi. Qaraqalpaqstandagi taw dizbegı. Qızılqumnın' Arqa-batisinda, A'miwda'ryanin' on' qirg'ag'inda. Ken'lik boylap 40—45 km uzaqliqg'a sozilg'an, eni 10—15 km. Taw onshelik balent emes, atrapindagi tekislikden 350—400 m ko'terilip turadi. En' ba'lent jerleri: Qarashing'il (485 m), Ashitaw (473 m). Qubl ta'repi tik ko'terilgen. Batis ta'repi bir qansha biyikliklerge (Shayxjali, Qoyanshiq, Zangibaba, Jumirtaw) bolingen. Jılına 80—100 mm jawın jawadı. Jıllıq ortash temperatura 12°—13°, yanvardnin' ortasha t-rasi —5°, —8°, iyuldiki +26°—+28°. Uzinlig'i. 5—12 km li saylar (Jamansay, Qizilsay, Qazansay, Sultonbobosoy, Kaxralsay, Aximbeddinsoy)da tek jawingershilik waqtinda suw ag'adi. Tektonik ta'repden antiklinal struktura. Ku'shli burmalangan paleozoy da'wri metamorfik, sho'gindi, vulkan taw jinislari (slanets, kvarsit, Ha'ktas ha'm b.)dan ibarat. Sho'l topraqlarinda shuvoq, ren' kebi efemer o'simlikler, bulaqlar atrapinda ha'r tu'rli sho'pler o'sedi.