Басты мәзірді ашу

Statistikalıq esap – belgili sharayatta xalıq xojalıg'ının' barlıq ha'm ayırım tarawlarında sotsiallıq rawajlanıw nızamlıqların mug'darlıq ko'riniste u'yrenedi. Statistikalıq esap ja'miyetlik ha'diyselerdi u'yreniw ha'm qadag'alaw sistemasınan ibarat.

Xojalıq esabının' bul tu'ri pu'tkil xalıq xojalıg'ın ha'm onın' tarawların rawajlandırıw protsesslerin u'yreniwge bag'darlang'an, ol ka'rxanalarda, sho'lkemlerde ha'm mekemelerde bolatug'ın ha'r qıylı massalıq qubılıslardı baqlaw ushın paydalanıladı.

Satitistikalıq ko'rsetpeler sotsiallıq ha'diyselerdi mug'dar ha'm sapa ta'repinen ko'rsetedi. Ma'selen, statistikalıq esap sanaat ka'rxanalarda tovar islep shıg'arıw mug'darı, miynet haqı, ka'sipler boyınsha sanı ha'm basqa mag'lıwmatlardın' mug'dar, sapa ta'replerin u'yrenedi. Sonday-aq onın' ja'rdeminde halıq sanı, materiallıq ha'm ruwxıy da'rejesinin' o'siwi haqqında mag'lıwmatlar alınadı.

Statistika xojalıq ha'reketi haqqındag'ı da'slepki mag'lıwmatlardı g'a'rezsiz du'zilgen baslang'ısh hu'jjetler tiykarında aladı. Bunnan tısqarı, ol mag'lıwmatlardı buxgalteriyalıq ha'm operativ esabı mag'lıwmatların paydalanıw jolı menen de aladı. Statistikalıq esapta mag'lıwmatlardı alıwdın' tiykarg'ı deregi esabat mag'lıwmatlar esaplanadı.