Somalia Afrika da jaylasqan mamleket.

Flag of Somalia.svg