Qumli topraqlar

Qumli topraqlar - topraq tu'ri; mexanik quraminda 0,05—1,0 mm li qum zarresheleri ko'p (90—100%), 0,01 mm den kishi zarresheler mug'dari 10% ge jaqin, 0,001 mm dan kishi mayda zarresheler 2—4%den aspaydi. Q.t. Juze bo'leginde jupqa, jumsaq (havol) qumli quruq qavat bolip, shuqirlasqan sari efemer otlar ildizi aralasip ketken o'tkinshi gorizont jatadi. Q.t. Sho'l kontinentinde usi zonanin' tiykarg'i taqirlar, taqirli topraqlar ha'm otlaqli topraqlari menen bir kompleksde ha'mde qad. darya, saylarinin' qurg'aq deltalari ha'm b.da tarqalg'an. Q.t., a'detde, qatlaminin' jupqaligi, organik madda (shirindi) mug'darinin' kemligi (en' joqari qavatda ha'm 0,5% den aspay-di), suw siyiminin' pa'sligi ha'm b. o'simlik o'siwi ushin qolaysiz xossalari menen ajralib turadi; bunday topraqlar, samal eroziyasi (deflyatsiya) g'a ju'da mayil. Q.t.dan suwg'arma diyqanshilikda ju'da kem faydalaniladi.