Neptun

Nеptun - Quyash sistemasının' 8-shi planetası.