Nan — keminde un ha'm suwdan turatug'ın qamırdan tayarlang'an azıq awqat toparı. Ko'pshilik jag'dayda duz qosıladı ha'm ashıtıw, yag'nıy qamırdı isiriw ushın ashıtqıda qosılıwı mu'mkin.

FD 1.jpg