London - Angliyanın' ha'm Ullı Britaniyanın paytaxtı.

London