Kosovo Evropada jaylasqan mámleket. Kosovo respublikası rásmiy túrde tolıq Serbiya respublikasina qarashli. Kosovo 2008—jil 17-fevralda o'z g'arezsizligin jariyalag'an bolsa da BMSh onin' g'arezsizligin toliq ta'n alamdai.Xalqi.Kosova xalqi 1,9mln adam bolip onin' tiykarin albanlar quraydi. Etnik qurami boyinsha 2-orinda serbler turadi. Sonday aq ma'mlejette chernogor, turk, bosnyan, ciganlarda jasaydi. Paytaxtı Prishtina qalası xalqi 200 min'nan artiq. Iri qalalari Prizren, Gnilane.

Ekonmikasi redaktorlaw

Kosovo industrial agrar mámleket. Ma'mlejette indiy, germaniy, kadmiy, talliy, ceolit qazip alinadi. 2008-2012-jillari ja'ha'n ekonomikaliq krizisinde Kosovo ekonomikasi 4,5%ke kemeydi ha'm Evropanin' en'kambag'al4 mámleketinen biri boldi. Kosovoda inflyaciya pa's lekin jumissizliq joqari 2005-jili 45,4%ke shekem ko'terildi.2010-jili 30%ke tu'sti. 2007-jili BMSh Kosovog'a 150 mln evro insanparwarliq jardemin ko'rsetti. Kosovo JIO'si 1,2mlrd$ eksport 90-130mln€ importi 1,3mlrd €g'a ten'.