Golf

Golf bay adamlar tarepinnen oynalgan sportin' ko'rinisidir.