Fibonachchi sanları

Fibonachchi sanları - ha'r bir elementi o'zinen aldın keliwshi eki element jıyındısına ten' bolg'an 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597 … sanlar izbe-izligi.

Ta'replerinin' uzınlıqları Fibonachchi sanlarına ten' bolg'an kvadratlardan turatug'ın durıs to'rtmu'yeshlik (bul to'rtmu'yeshlikti sheksiz dawam etkiziw mu'mkin)
Fibonachchi sanları seste qollanılg'an, garmonikalıq intervallar joqarılap, melodiyalıq intervallar pa'seygen.

Ra'smiy tu'rde Fibonachchi sanları izbe-izligi rekurrent baylanıs ko'rinisinde beriledi: