Avtomobil — adamlardi tasiwg'a mo'lsherlengen transport texnikası.

Benz Auto, 1886
Toyota Avensis avtomobili