Armatura (latınsha armatura — qurallani'w, anja'mlar), temir-beton konstruksiyalar armaturasi' — betonni'n' sozi'li'wg'a (kemnen-kem qi'si'li'wg'a) bekkemligin asi'ri'w ushi'n mo'nljellengen quramali' bo'limi. Tiykari'nan polatdan sog'i'lg'an iyiliwshen armatura (sterjen ya'ki payvandlang'an tor), ayri'm bikr armatura (prokat qostavrlar, shveller, bu'rsheklik) isletiledi. Bekkemligi ha'm plastikligi boyi'nsha sterjenge uqsas (diametri 6+90 mm), shibiqsiman (diametri 3+8 mm) ha'm zoriqpa (900 Mn/sm2 ha'm onnan arti'q ku'shke shi'daytug'i'n) armaturalarga bo'linedi. Polat armaturalar ayri'w qallarda ayna arasi'na ha'm shoyan quymalardi'n' sozili'w zonasi'na ha'm qoyi'ladi'. Tu'rkistanni'n' qa'dimgi bina'kar ustalari' ha'm armaturadan ken' faydalang'anlar. Sinshli diywal arasi'na qoyi'latug'i'n sinsh, paxsa diywal arasi'na qoyi'latug'i'n shax-shabba ha'm qami'slar, i'layg'a qosi'latug'i'n saban asa da'wirdin' armaturasi' edi.

Armaturalar

Ja'nede armatura atamasi' a'sti'nda mashina, konstruksiya, quri'li'slardi'n' tuwri' islewin ta'miynlewshi ja'rdemshi quri'lma ha'm detallar toplami' ha'm tu'siniledi. Ma'selen, vodoprovod armaturasi' (klapanlar, kranlar, suw o'lshegish ha'm h.k.); qazanxana armaturasi' (termometrler, manometrler, saqlawi'sh klapanlari'); isi'ti'w dizimi armaturasi' (termoregulatorler, termostatlar ha'm b.); ga'z dizimi armaturasi' (kran ha'm klapanlar, reduktorlar ha'm b.); elektr texnikasi' armaturasi' (patronlar, o'shirip jaqqi'shlar, rozetkalar, qa'ndiller ha'm b.)

SiltemelerRedaktorlaw