Algoritm - qoyılg'an ma'seleni tıyanaqlı waqıt ishinde sheshiw ushın isletiletug'ın ha'reketler anıqlamaları (komandalar) izbe-izligi.