Elizaveta Byomnin' azbukasindagi А haripi

A, ao'zbek kirill alifbesinin' birinshi haripi.