Wikipedia:Bаslawshılarg'а Ja'rdem

Wikipedianin' o'zgertiwler sabag'ina marhamat!Redaktorlaw

Bul jerde Wikipediadagi betlerdi qanday o'zgertiw (o'zgertiriw) mu'mkinligin u'yreniwinizge boladi.

Wikipedia erkin ensiklopediya. Oni ha'r kim, usi ta'repden siz de o'zgerte alasiz. Biraq qanday qilip?

Birinshi qademRedaktorlaw

Su'wret:Vikidars tahrir.png
O'zgertiw tuymeleri.

Qaralama betin aship, o'zgertiw tu'ymesin basin'. Bunda O'zgertiw betin ashiladi. Ol jerdegi u'lken bet maydanina bir na'rse jazip, maydan astina Saqla tuymesin basin'. Na'tijede o'zgertken bet ashilib, onda siz tergen ha'm saqlap qaling'an jaziw ko'rinedi.

Ko'rip shig'iwRedaktorlaw

Su'wret:Vikidars saqla.png
O'zgertiw aynasi astinda:
Qisqa juwmaq maydani;
Bul kishkene o'zgertiw ha'm beti gu'zet;
Saqla, Ko'rip shig'iw ha'mde O'zgergenlerdi ko'rset tuymeleri.

Saqla tuymesinin' qasinda Ko'rip shig'iw tuymesi de bar. Ol nege kerek? Tu'sindirme: Ko'rip shig'iw tuymesi sizdin' o'zgertiwin'iz sol bette qanday koriniwi mu'mkinligin ko'rsetedi, biraq saqlamaydi.

O'zgergenlerdi ko'rsetRedaktorlaw

Ko'rip shig'iw tuymesi qasinda O'zgergenlerdi ko'rset tu'ymesi barlig'in sezgen bolsan'iz kerek. Onin' wazipasi nezat? Bul tuyme sizdin' ha'zirgi o'zgertiwin'iz ha'm alding'i o'zgertiw arasindagi farqti, yag'ni siz nelerdi o'zgertirgenin'izdi (ya'ki o'zgertirmekshi bolg'anin'izdi) belgilep ko'rsetedi.

Qisqa juwmaqRedaktorlaw

Saqla tuymesin basiwdan aldin Juwmaq maydanina sol gezde qanday o'zgertiw qilg'anin'iz haqinda jazg'anin'iz maqul (bul majbu'riy emes, biraq bul basqa Wikipediashilardin' mu'shkulin an'sat qiladi). Maselen, „Xa'teni du'zetdim“, „jan'a jan'aliq qostim“ ha'm t.b. Bul Juwmaq beti tarixinda sizdin' paydalaniwshi atin'iz ha'm o'zgertiwin'iz sa'nesi qasinda ko'rsetiledi.

Jaziw u'stinde islewRedaktorlaw

Kiritipatqanin'iz jaziw u'stinde tu'rli ameller islew mu'mkin.

Qalin' ha'm kursivRedaktorlaw

Jazapatqan jaziwin'izdi qalin' yaki kursiv qiliwin'iz mu'mkin. Bunda apostroflardan (') paydalaniladi.

Su'wretler qoyiwRedaktorlaw

Su'wretler isletiw arqali maqalada ga'p ketip, atqan obyekt haqinda oqiwshida ken'rek mag'liwmat qaldiriwi mu'mkin. Su'wret qoyiw to'mendegicha amelge asiriladi:

[[Su'wret:Misal.jpg|150px|thumb|right|Su'wret iskizi]]

Na'tijede betin' on' ta'repinde su'wret payda boladi.

Su'wret:Misol.jpg
Su'wret iskizi

Bul jerde „misal.jpg“ — fayl ati, „150px“ — Su'wretin' piksellerdegi u'lkenligi, „thumb“ — su'wretin' kishi tu'ri (thumbnail), „right“ — su'wret jaylasatug'in bet ta'repi (bul jerde on' ta'rep), „Su'wret ati“ — Su'wretke tu'sindirme.

SiltewlerRedaktorlaw

Siltew ko'rsetiw ushin jaziwda <ref> Siz qoymaqshi bolg'an siltew (kitap, sayt, ha'm basqa) </ref> sintaksisti qoyin'. Betin' aqirinda Siltewler degen bo'lim jaratip onin' astina {{Reflist}} Shablonin qoyin'. Siz bet ishinde ko'rsetken siltewler avtomatik rawishte siltewler bo'limine izbe-iz teriledi.

SiltemelerRedaktorlaw

Egerde Wikipediadan tisqaridagi basqa bir resursga belgi bermekshi bolsan'iz, belgi betin' eki ta'repden birewden kvadrat penen jabin'. Ma'selen, BMT haqindagi maqalaga to'mendegi belgini qoyiw mu'mkin:

[http://www.un.org/ BMTnin' ra'smiy sayti] = BMTnin' ra'smiy sayti

ja'ne bir misal. O'zbekistan Respublikasinin' hukimeti haqindagi maqalaga mina belgini qoyiw mu'mkin:

[http://gov.uz/uz/ O'zbekistan Respublikasinin' Hu'kimet portali] = O'zbekistan Respublikasinin' Hu'kimet portali