Sotsialliq ilimler

Sotsialliq ilimler adamlar toparinin' h'am adamlardin' sotsialliq o'mirin izertlewshi ilimnin' tarawlari bolg'an antropologiya, kommunikatsiya, kriminologiya, ekonomika, geografia, tariyx, siyasiy ilim, psixologiya, ja'miyet taniw ha'm sotsiologiyalardi o'z ishine aladi.