Shri-Jayavardenepura-Kotte

Shri-jayavardenepurа-KоttеShri-Lankа (с 1982).

Fountain at Diyatha Uyana.JPG

Xalqi sani — 115 min' adamdi quraydi. (2002).