Sırda'rya wa'layatı

Sirdarya wa'layatı O'zbekistanda jaylasqan wa'layat. wortalıg'ı Gu'listan qalası. wa'layat ko'p milletli, Xalqı : o'zbek, ta'jikler, uruson, ha'm basqalardan iba'rat.

UZ-Sirdaryo.PNG