220px.

Regbiy (inglisshe rugby football, ya'ki rugby) — Topar bolip oynalatin sport tu'ri. Uzin top penen oynaladi. Oyinshilar, topti bir-birine qollari һa'м аyaqlаri menen uzatip, son' belgili bir maydan sizig'ina ya'ki Н-siman darwazаg'a tu'siriledi. Oyin Ulli Britaniyada oylap shig'arilg'an.