Xosh keldin'iz!

Salem, Baurzhanuly, Wikipediag'a Xosh keldin'iz! Qosajak u'leslerin'iz ushin raxmet. Umid qilamiz, sizge bul jer jag'ip qaladi. Sizge ja'rdem tu'rinde usi maqalalardi usinaman:

Umid qilamiz, sizge Wikipediashi boliw manzur bolg'ay! Iltimas, sa'wbet betlerinde o'z pikrin'izdi bildirgenin'izden son' qolin'izdi qaldiriwdi umitpan' (bul to'rt "tilde" belgisin jaziw benen amelge asiriladi: ~~~~); bul sizdin' atin'iz ha'm sa'nege aylantiriladi. Egerde ja'rdemge muxtaj bolsan'iz, Wikipediya:Forum betine jazin'iz, yaki bizin' Sa'wbet betimde sizdi qiziqtirg'an sarawdi soran'ız. Ha'm ja'ne: Xosh keldin'iz! 15:05, 2015 j. yanvardın' 3 (UTC)

Do not speak Karakalpak Wiki? Click here.