Orayliq Amerika

Orayliq AmerikaArqa Amerikadan, Meksika ha'm Panama kanalına shekem bolg'an aymaqta jaylasqan bo'legi. Bul aymaqqa jeti ma'mleket kiredi:

Orayliq Amerika bo'legi