La'ylekler

La'ylekler - biraz u'lken, ayaqları tumsıg'ı uzın quslar. Aq la'ylektin' qanatları ken' ha'm qara, ayaqları uzın batpaqtın' u'stinde arqayın ju're aladı. Aq la'ylekler ag'ashlardın' shaqalarına, go'ne tamlardın' u'stine uya saladı. Qurbaqalar, ha'r qıylı shıbın-shirkeyler ha'm kesirtkeler menen azıqlanadı. Wol ju'da' paydalı qus bolg'anlıqtan ha'm sanı azayıp ketkenlikten qorg'aladı.