Geografik koordinatalar

Geografik koordinatalar - Jer ju'zindegi noqatlardın' ornasıw ornın belgileydi.

Geografik koordinatalar sferası

Geografik koordinatlar sferik koordinatalarg'a uqsas du'ziledi. Basqa planetalarda ha'm kük sferasında uqsas koordinatalar qollanıladı.

Ken'likRedaktorlaw

Ken'lik - meridian ha'm ekvator sızıqları arasında φ posmag'ı, ekvatordan 0° dan 90° g'a shekem sanaladı.