Da'rya dep Taw shoqqisinan baslanip ha'm ten'izge, ko'lge ya'ki basqa bir da'rya tarepke ag'atug'in, adetiy suwdin' ta'biyiy ag'imina aytiladi. Geybir jag'daylarda da'rya jerdin' tu'bine ag'ip basqa bir suw ag'imi menen birikpesden ketedi.

Da'ryada sayaxat