Batıs Afrika

Batis Afrika — Afrika kontinentinin' batis ta'repi, orayliq Saroi Kabirdin' qublasinda ha'm Atlantika okeanınin' qubla-batis qirg'aqlarinda jaylasqan.

Batis Afrika

Ma'mleketlerRedaktorlaw

Batis Afrika ma'mleketleri: