Aviatsiya (frans. aviation, latin. avis — qus) — hawadan awır ushıw apparatlarında jer atrapindag'ı hawa boslıg'ı (atmosfera)da parwaz qiliw menen baylanisli ka'sip. Aviatsiyada samolyotlar, vertolyotlar, planerlardan paydalaniladi. Usi apparatlardan pa'rwaz etiw (ushiw) ushin paydalanatug'in mekeme (xizmet) ha'm aviatsiya dep ataladi. Aviatsiya Puqara ha'm a'skeriy Aviatsiyag'a bo‘linedi.