Tu'rkmen tili — нұсқалар арасындағы айырмашылық

217 байт қосылды ,  2 жыл бұрын
fix lint error
No edit summary
(fix lint error)
 
!Kiril <br />1940-1995|| Latin<br />1929-1940|| Latin<br />1995 - ||Arab ( - 1929)
|-
| Аa || Aa || Аa ||<font size="3">آ ع</font>
|-
| Бб || | Bʙ || Bb ||<font size="3">ب</font>
|-
| Вв || Vv ||Ww||<font size="3">و</font>
|-
| Гг || Gg || Gg||<font size="3">گ</font>
|-
| Гг ||Ƣƣ|| ||
|-
| Дд || Dd ||Dd||<font size="3">د</font>
|-
| Ее || Ее ||Ее||
| Ёё || || ||
|-
| Әә||Əə||Ää||<font size="3">أ</font>
|-
| Жж ||Ƶƶ||Žž||<font size="3">ژ</font>
|-
| Җҗ || Çç ||Jj||<font size="3">ج</font>
|-
| Зз || Zz || Zz||<font size="3">ظ ض ذ ز</font>
|-
| Ии || Ii ||Ii||<font size="3">ى</font>
|-
| Йй || Jj ||Ýý||<font size="3">ﻳ</font>
|-
| Кк || Kk ||Kk||<font size="3">ک</font>
|-
| Кк || Qq || ||<font size="3">ق</font>
|-
| Лл || Lʟ || Ll||<font size="3">ل</font>
|-
| Мм ||Mm ||Mm||<font size=="3">م</font>
|-
| Нн || Nn || Nn||<font size="3">ن</font>
|-
|Ңң|| Ŋŋ ||Ňň||<font size="3">ڭ</font>
|-
| Оо || Оо ||Oo||<font size="3">او</font>
|-
|Өө|| Ɵɵ ||Öö||<font size="3">اۇ</font>
|-
| Пп ||Pp || Pp||<font size="3">پ</font>
|-
| Рр || Rr || Rr||<font size="3">ر</font>
|-
| Сс || Ss || Ss||<font size="3">ث س ص</font>
|-
| Тт || Тт ||Tt||<font size="3">ط ت</font>
|-
| Уу || Vv || Uu||<font size="3">او</font>
|-
| Үү|| Yy || Üü||<font size="3">اۇ</font>
|-
| Фф || Ff || Ff||<font size="3">ف</font>
|-
| Хх || Hh || Hh||<font size="3">خ</font>
|-
| Цц || || ||
|-
| Чч || || Çç||<font size="3">چ</font>
|-
| Шш || Cc || Şş||<font size="3">ش</font>
|-
| Щщ || || ||
| Ъъ || || ||
|-
| Ыы || Ƅƅ ||Yy||<font size="3">ى</font>
|-
| Ьь || || ||
|-
| Ээ || || ||<font size="3">ٱ</font>
|-
| Юю || || ||
130

өңдеме