Abu Ali İbn Sina

Abu Ali Ibn Sina oz dawirinin ulli oyshili, danishpandi, ilimpazi bolip medicina tarawin birinshilerden bolip ashqan tulgalardan biri.