A'jiniyaz - Ellerim bardı

Ellerim bardı (A'jiniyaz)Өңдеу

Sorasan’ elimdi, Qojban, bizlerden,
Qalpag’ı qazanday ellerim bardı,
Qa’te shiqsa keshirin’ler so’zlerden,
Qıtay, Qon’ırat atlı ellerim bardı.

Jaylawım U’rgenish, arqası ten’iz,
Jawırnı qaqpaqtay malları semiz.
Ruxsatsız bir-birine salmas iz,
Birlikli Qon’ırattay ellerim bardı.

Tabıladı izlegennin’ keregi,
Ko’linde bar qasqaldag’ı, u’yregi,
Quwları, g’azının’ pu’tin bu’yregi,
Du’nyanın’ an’ları ko’limde bardı.

O’tirikti ras etip aytpag’an,
Tuwrı joldan bas kesse de, qaytpag’an,
Na’mahramdı hasla joldas tutpag’an,
Atı qaraqalpaq ellerim bardı.