A'jiniyaz - Bozataw

Bozataw (A'jiniyaz)Өңдеу

Keter boldıq endi bizler bash alıp,
Xosh aman bol, bizden qaldın’, Bozataw,
Xoshlasalı qara ko’zge yash alıp,
Xosh aman bol, bizden qaldın’, Bozataw.

Er jigit basına mu’shkil is tu’sti,
Yu’rek-bag’rım g’amnın’ otına tu’shti,
Elatın’ u’stin’nen serpilip ko’shti,
Xosh, aman bol, bizden qaldın’, Bozataw.

Ziywarın’ xoshlasar qa’drini bilip,
Ko’zini jaslatar, barını tilip,
Aman bolsa, hal sorasar bir kelip,
Xosh, aman bol, bizden qaldın’, Bozataw.

Sen bag’ edin’ bu’lbil ushtı zag’ qaldı,
Pu’tkil siynem jandı, ishte dag’ qaldı,
Qıysıq porqan ataw, seni jaw aldı,
Bası qutlı, son’ı wa’yran, Bozataw.

Kimsenin’ anası, kimnin’ a’mmesi,
Kimsenin’ ag’ası, kimnin’ inisi,
Kimsenin’ qız-ug’lı, kimnin’ sin’lisi,
A’tirek, Gu’rlen, Xajar astı, Bozataw.